Elea Okulu
Antikçağ Yunan düşüncesinde Ksenofanes ve onu izleyenlerce geliştirilen öğreti…Kloplon’lu Ksenofanes, Hellen kentlerinde yetmiş yıl süren bir geziden sonra Napoli’nin güneyindeki Elea’ya yerleşmiştir. çok tanrıcılığa karşı tek tanrı polemiğini orada yapmış, Homeros’la Hesiodos’a karşı çıkarak Tanrı’nın birliğini ve değişmezliğini savunmuştur. Birlik ve değişmezlik düşünceleri üstüne kurulan Elea öğretisi, Ksenofanes’in öğrencisi Parmenides’le gerçekleşmiştir.

Pragmatizm Amerika’da Felsefe
Pragmatizm, XX. Yüzyıl eşiğinde, yeni dünyanın kendine özgü felsefesi olarak ortaya çıkıyordu.Amerikalı ünlü psikolog ve filozof WilliamJames (1842-1910) felsefesini en sistemli biçimde açıkladığı “pragmatizm” adlı kitabını 1907 de yayımladı. pragmatizm, XX. yüzyıl başında abd de ortaya çıkan felsefe akımları içinde en çok yandaş bulanıydı. bu akımın çıkış noktasını, geleneksel akademik felsefenin büyük bir bölümünün eleştirilerek benimsenmesi ve felsefeye bazı pratik amaçların sokulması çabaları oluşturmaktaydı.

Kafadan İşsiziz!

KAFADAN İŞSİZİZ! Esin Alp, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) 27 Aralık Cumartesi günü 12.30’da Ankara Güven Park’ta yaptıkları basın açıklamasıyla seslerini ilk kez duyurmaya çalıştılar. “Sosyoloji bölümünü bilerek-isteyerek … Devamını okuyun

Ne fark eder ki! bülteni

Photos on Instagram

Son pin’ler

Kategoriler

Arşivler